สามตาฉากลด/reducing tee

สามตาฉากลด/reducing tee

สามตาฉากลด สำหรับท่อรับความดัน

ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง