ข้อต่อตรง/socket

ข้อต่อตรง/socket

ข้อต่อตรง สำหรับท่อรับความดัน

ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง