ข้อต่อตรงลด/reducing socket

ข้อต่อตรงลด/reducing socket

ข้อต่อตรงลด สำหรับท่อรับความดัน

ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดฉีดด้วยเครื่อง