คุณลักษณะท่อและข้อต่อพีวีซี

Product Properties

ของเหลวสามารถไหลได้สะดวก และสม่ำเสมอ

Consistent and high flow rate

เนื่องจากมีผิวเรียบ ทำให้มีแรงเสียดทานน้อย

Low surface friction 

ปลอดภัยจากสารพิษ

Hygienic and safe

ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำที่ไหลผ่านจะไม่มีรส สี กลิ่น ผิดไปจากเดิม

ทนการกัดกร่อนได้ดี

High corrosion resistance

ทนกรด ด่าง สารเคมี เกือบทุกประเภท ไม่เป็นสนิม

Non-corrosive and rust proof

ไม่ลามไฟ

Non-flame propagation

ทนต่อสภาพแวดล้อม

Outstanding durability

ทดแดด ทนฝน ทนเชื้อรา โดยเฉพาะเมื่อฝังตัวอยู่ในดิน

ทนแรงดันภายในท่อได้ดี

High water pressure resistance

ทนต่อแรงกระแทก และแรงกดจากภายนอก

High impact strength

เป็นฉนวนไฟฟ้า

High electric insulation

มีค่าความนำไฟฟ้าต่ำมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า

ทนทานต่อแรงดันไฟสูง

สะดวกในการติดตั้ง โดยใช้น้ำยาประสานท่อ

Easy to install using solvent cement

ราคาถูก

Economical